• +977-014620824
  • All In One Mart D.U6, Minbhawan, Kathmandu
  •   titepati2070@gmail.com

गजल- असमान सन्धिले देशनै रोघी बनायो- सुरेशकुमार पान्डे

Published : 3 months ago


गृह युद्धमै युवाहरु होनहार मारेपछि,

सदियौँ देखुन नै बारम बार मारेपछि।

 

शहिदको खेती गरे हाम्रो देश भित्रमा,

कमजोर भयो हजारौँ हजार मारेपछि।

 

असमान सन्धिले देशनै रोघी बनायो,

बिदेश को मण्डिले ब्यापार मारेपछि।

 

बिस्तारवादको हौशलानी बुलंद भयो,

निजी स्वार्थमै भित्रै सरकार नारेपछी।

 

भन त कसरी एकता हुनसक्छ देशमा,

आफ्नो साथि भई अनि यार मारेपछि।

 

थोरै भयनि भ्रष्टचार नियन्तर्ण हुँन्थ्यो,

सबै सिमानाहरुमै काँडे तार मारेपछि।

 

बिकासनी चुनाउको मुद्धा बन्न नसक्दा,

कसरी हुँन्छ बिकासकै आधार मरेपछि।

 

भन्नता भन्नेगर्छौ संसारका मज्दु एकहौँ,

तर कत्ति दिदैन साथ रोजगार मारेपछि।

 

सुरेशकुमार पान्डे

दाङ घोराही उप महा नगर पालिका ।

हाल भारत

गृह युद्धमै युवाहरु होनहार मारेपछि,

सदियौँ देखुन नै बारम बार मारेपछि।

 

शहिदको खेती गरे हाम्रो देश भित्रमा,

कमजोर भयो हजारौँ हजार मारेपछि।

 

असमान सन्धिले देशनै रोघी बनायो,

बिदेश को मण्डिले ब्यापार मारेपछि।

 

बिस्तारवादको हौशलानी बुलंद भयो,

निजी स्वार्थमै भित्रै सरकार नारेपछी।

 

भन त कसरी एकता हुनसक्छ देशमा,

आफ्नो साथि भई अनि यार मारेपछि।

 

थोरै भयनि भ्रष्टचार नियन्तर्ण हुँन्थ्यो,

सबै सिमानाहरुमै काँडे तार मारेपछि।

 

बिकासनी चुनाउको मुद्धा बन्न नसक्दा,

कसरी हुँन्छ बिकासकै आधार मरेपछि।

 

भन्नता भन्नेगर्छौ संसारका मज्दु एकहौँ,

तर कत्ति दिदैन साथ रोजगार मारेपछि।

 

सुरेशकुमार पान्डे

दाङ घोराही उप महा नगर पालिका ।

हाल भारत