• +977-014620824
  • All In One Mart D.U6, Minbhawan, Kathmandu
  •   titepati2070@gmail.com

कविता- काव्य- गोपालप्रसाद भण्डारी

Published : 2 weeks ago


काव्य

ॐ श्रीपरमात्मनेम: ।

उपजाति छन्द ( इन्द्रवंशा र वंशस्थको )। छन्द ।

 

सन्सारमा छन् अनमोल मन्दिर सन्सारमा छन् जगदीश सुन्दर ।

सन्सारमा छन् सविता सरोवर हिमालझैं काव्य बनून् मनोहर ।।१।।

 

सन्सारमा छन् बहुमूल्य सागर सन्सारमा राम थिए प्रियड्.कर ।

सन्सारमा कृष्ण थिए कृपाकर हिमालझैं काव्य बनून् मनोहर ।।२।।

 

सन्सारमा होम ज़पून् गदाधर पीयूष दिन्छन् गुनिला सुधाकर ।

सन्सारका पालक हुन् धराधर हिमालझैं काव्य बनून् मनोहर ।। ३।।

 

दिनेश पुज्छन् जगका महेश्वर भज्छिन् भवानी भगवान् उमेश्वर ।

 सन्सारमा श्रीकर छन् रमेश्वर हिमालझैं काव्य बनून् मनोहर ।।४।।

 

सन्सारमा श्रीकवि हून् धुरन्धर सन्सारमा कोष रहून् शुभड्,कर ।

सन्सारका रक्षक हुन् सुरेश्वर हिमालझैं काव्य बनून् मनोहर ।।५ ।।

 

मनोज हून् जीवनमा गुनी नर मनुष्य गर्छन् भवभित्र जाँगर ।

सन्सारमा दुश्मन हुन् भयड्.कर हिमालझैं काव्य बनून् मनोहर ।।६।।

 

सन्सारमा छन् अति दिव्य निर्झर सन्सारमा छन् सब वस्तु नश्वर ।

सन्सारमा छन् प्रिय पूज्य ईश्वर हिमालझैं काव्य बनून् मनोहर ।।७।।

 

रचयिताः गोपालप्रसाद भण्डारी

श्रीवल्लीधाम, बत्तीसपुतली, काठमाण्डू, नेपाल ।

हालः प्रतिष्ठानिकेतन, गार्ल्याण्ड् डालस्, टेक्सस, संयुक्तराज्य अमेरिका