• +977-014620824
  • All In One Mart D.U6, Minbhawan, Kathmandu
  •   titepati2070@gmail.com

गजल-हप्तौ सम्म थला पर्दा मैले तातो पाईन आमा- कृष्ण न्यौपाने

Published : 2 years ago


ठूल्दाईको हेपाईले , मैले बाटो पाईन आमा ।

दिन्छू दिन्छू भन्दै टार्छ, मैले साटो पाईन आमा।

 

बा आमाको जिऊनी थियो,ऊसले अंश देला भन्दा,

धन भन्दानी ऋण देखायो ,मैले माटो पाईन आमा।

 

घर खायो ,बारी खायो , धान फल्ने खेत खाँदा ,

कोदो मकै फापर फल्ने ,मैले पाटो पाईन आमा।

 

एऊटै अंश ,एऊटै बंश ,बाऊ पछीको बाऊ ठाने ।

दाईले भूजा ज्यूनार गर्दा, मैले आँटो पाईन आमा।

 

बिश्वासको दिप शिखा , त्यती बेलै जब निभ्यो,

हप्तौ सम्म थला पर्दा , मैले तातो पाईन आमा।।

 

कृष्ण न्यौपाने

चितवन